Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Bliv medlem

Almindeligt medlemskab
Almindeligt medlemskab

613,00 første halve år, herefter:

69,00 pr. måned

Inkl. indmeldelsesgebyr: 199,00 kr
Pensionistmedlemskab
Pensionistmedlemskab

493,00 første halve år, herefter:

49,00 pr. måned

Inkl. indmeldelsesgebyr: 199,00 kr
Studentermedlemskab
Studentermedlemskab

269,00 første halve år, herefter:

25,00 pr. måned

Inkl. indmeldelsesgebyr: 119,00 kr
Erhvervsmedlemskab
Erhvervsmedlemskab

613,00 første halve år, herefter:

69,00 pr. måned

Inkl. indmeldelsesgebyr: 199,00 kr

Bliv medlem af Lejerforeningen Aarhus og Omegn i dag og få juridisk rådgivning af Lejernes Retshjælp.

 

Hvad kan Lejernes Retshjælp tilbyde dig?

  • Gennemgang og juridisk vurdering af din lejekontrakt
  • Vurdering af størrelsen på din husleje
  • Rådgivning i forbindelse med ind- og fraflytning
  • Vejledning i dine rettigheder og forpligtelser som lejer
  • Hjælp i forbindelse med tvivlsspørgsmål omkring vedligeholdelsespligt og mangler ved lejemålet
  • Hjælp til selvhjælp inden for lejeretten

 

Vi kan også hjælpe dig i sager, hvor:

  • Udlejer har opsagt eller ophævet lejeaftalen
  • Du har ophævet lejemålet
  • Du mangler at indbetale til husleje eller forbrug
  • Din udlejer ikke overholder afgørelser fra Huslejenævnet

OBS! Såfremt vi overtager al korrespondance til din udlejer eller skal føre sagen videre til Huslejenævnet, vil der blive opkrævet et merkontingent. Merkontingentet opkræves særskilt i hvert enkelt tilfælde, når vi har vurderet om der skal oprettes en sag.

Priserne er som følger:

Kr. 750,- når man har være medlem under 12 måneder

Kr. 400,- når man har været medlem over 12 måneder.

Kr. 400,- for studerende, almene beboer og pensionister 

Som medlem af Lejerforeningen Aarhus og Omegn får du Lejernes Retshjælps team af uddannede jurister stillet til rådighed. De sidder klar til at give dig professionel vejledning og rådgivning i din specifikke sag. Derudover tilbydes du hjælp til eventuelt at varetage kontakten med din udlejer, hvis det bliver nødvendigt. Bliver det aktuelt, har Lejernes Retshjælp kompetencer til at føre sagen i Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller bringe sagen for retten ved småsagsprocessen. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis vi mener, at sagen kræver mere, end hvad der kan tilbydes ved småsagsprocessen, peger vi på en dygtig advokat, som kan anlægge sagen for Boligretten på dine vegne.

 

Priser for ikke-medlemmer 

Lejernes Retshjælp tilbyder gennemgang af lejekontrakter samt fraflytningssyn for ikke-medlemmer. 

Prisen for gennemgang af en lejekontrakt:

- studerende ikke-medlemmer er: 350 kr. 

- øvrige ikke-medlemmer er: 950 kr.
 

Prisen på fraflytningssyn kan variere, da det bl.a. afhænger af, hvor i landet boligen er. 

Ønsker du en gennemgang af din lejekontrakt eller et fraflytningssyn som ikke-medlem, kan du enten udfylde vores kontaktformular eller skrive en mail til: kontakt@lejernesretshjaelp.dk  

 

Har du brug for hjælp? Kontakt os