Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder

Boligministeriet vender på en tallerken og indskrænker beboerdemokratiet

Boligministeriet er vendt på en tallerken og mener nu, at boligselskaber godt må sætte en begrænsning til 1 fuldmagt pr. husstand på afdelingsmøder afholdt under Covid-19 restriktioner. Tidligere er det meldt ud, at der ikke måtte sættes en begrænsning på antal fuldmagter, da det ville indskrænke beboernes lovbestemte rettigheder. Der er ikke kommet en reel begrundelse for dette holdningsskifte fra Boligministeriet.

Let tågerne, Kaare

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

Let tågerne, Kaare

Hvis ikke den såkaldte Blackstone-lov bliver strammet op, risikerer vi fortsat at se huslejestigninger, som følge af såkaldte "forbedringer".

Har du brug for hjælp? Kontakt os