Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Udlejers varsling af huslejestigning afvises

Skrevet den

Januar 2019

Udlejers varsling af huslejestigning afvises

Af flere omgange har vi hjulpet lejer Anna, der bor på Djursland. Udlejer har af flere gange forsøgt at varsle en huslejestigning overfor lejer. Inden for fristen på 6 uger gjorde vi indsigelse mod varslingen på vegne af lejer. Udlejer prøvede sagen i Det Fælleskommunale Huslejenævn på Djursland, hvor Huslejenævnet kom frem til at varslingen var ugyldig og skulle afvises, fordi varslingen ikke indeholdt de korrekte oplysninger.

Har du brug for hjælp? Kontakt os