Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Udlejer kan ikke kræve efterbetaling for vand

Skrevet den

En udlejer aflægger forbrugsregnskab for vand, der indeholder mulighed for indsigelse. Lejeren vælger at afgive en begrundet indsigelse inden fristens udløb. Da udlejeren ikke indbringer sagen for Huslejenævnet, jf. lejelovens § 45, mister udlejeren sit krav på efterbetaling.

Udlejeren mister ligeledes sit krav på istandsættelse, da der ikke kan fremsendes en indflytningsrapport, jf. lejelovens § 9, stk. 2 og 3.

Har du brug for hjælp? Kontakt os