Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Sofie får tilbagebetalt 21.200 kr. ved fraflytning

Skrevet den

Februar 2019

Sofie får tilbagebetalt 21.200 kr. ved fraflytning

Lejer Sofie der bor i Esbjerg, kontakter os i forbindelse med fraflytning og tilbagebetaling af depositum. Esbjerg Huslejenævn vælger at tilsidesætte udlejers fraflytningsrapport der ikke er dateret, da udlejer ikke har kunne fremlægge dokumentation for rettidig reklamation overfor lejer.

Desuden bliver udlejer forpligtiget til at tilbagebetale lejer de af lejer indbetalte acontobeløb til varme, da udlejer ikke rettidigt har fremsendt gyldige forbrugsregnskaber til lejer. Selvom der i lejeperioden er kommet en ny ejer, dermed ny udlejer, så hæfter den nye udlejer stadig for de forpligtigelser som den gamle udlejer havde overfor lejer.

Udlejer bliver tilpligtet at betale lejer kr. 21.200,00

Har du brug for hjælp? Kontakt os