Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Lejer får 28.843 kr. tilbage ved fraflytning

Skrevet den

Januar 2019

Lejer får 28.843 kr. tilbage ved fraflytning

Lejer der bor i Esbjerg kontakter os, da udlejer kræver store istandsættelsesomkostninger dækket ved lejers fraflytning.
Udlejer har udover istandsættelsesudgifter opkrævet ugyldigt trappeleje. Sagen bliver indbragt for Esbjerg Huslejenævn, som fastslår at udlejer ikke gyldigt kan opkræve trappeleje eller kræve istandsættelsesudgifterne, da lejer ikke er forpligtiget til at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori lejer modtog det.

Har du brug for hjælp? Kontakt os